інтерв'ю Крисоватого Андрія Ігоровича

  • Переглядів: 716
  • Автор: Admin
  • 10 февраль '16
 
 
 інтерв'ю Крисоватого Андрія Ігоровича
 Андрію Ігоровичу, розкажіть про проект «Україна-Норвегія». Як Вам вдалося «привезти» його до ТНЕУ?
Тернопільський національний економічний університет уже багато років тісно співпрацює з кращими вищими навчальними закладами, освітніми фондами, науковими установами та громадськими організаціями Європи. Беручи участь у міжнародних проектах, науковці ТНЕУ набувають нового досвіду й, водночас, генерують цікаві ідеї, реалізовуючи їх у альма-матер. Проект «Україна-Норвегія» започаткував ще одну сторінку співпраці України та Королівства Норвегія. Ми сьогодні живемо у складний час – час випробувань на міцність й боротьби за свою свободу та державність. Норвегія не залишилася осторонь подій, які відбуваються в Україні, бо також пройшла тернистий шлях державотворення. Свою допомогу Норвегія спрямовує на потреби української армію, а також підтримку військовослужбовців, звільнених, у запас та членів їх сімей. Проект «Україна-Норвегія» дає можливість військовослужбовцям, звільненим у запас, і членам їх сімей здобути новий фах, розпочати власну справу, реалізувати себе, професійно зростати. Навчання у рамках проекту сприяє підвищенню конкурентоспроможності військовослужбовців на вітчизняному ринку праці, їх працевлаштуванню, соціальній адаптації до цивільного життя. Окрім норвезьких партнерів – Міністерства оборони Норвегії, Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та Університету Нурланда, – учасниками проекту є кращі вітчизняні університети та громадські організації ветеранів Збройних Сил і силових структур України. Тернопільський національний економічний університет завжди відкритий до цікавих суспільно необхідних освітніх проектів. Саме завдяки ініціативній робочій групі під керівництвом директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, доктора економічних наук, професора Оксани Миронівни Десятнюк започатковано співпрацю з керівництвом Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації» в особі його президента – Володимира Сергійовича Рубцова та у 2014 році розпочато роботу над проектом «Україна-Норвегія» у ТНЕУ. 
 А які, пане ректоре, на Вашу думку, перспективи розвитку проекту?
Кожен проект, який ми реалізовуємо, є корисним для університету, адже це можливість обміну досвідом із закордонними партнерами, нові ділові знайомства, а згодом – цікаві та дієві програми. Робота над проектом «Україна-Норвегія» є корисною не лише для військовослужбовців та членів їх сімей, а й для професорсько-викладацького колективу нашого вищого навчального закладу. Тому ми плануємо не лише продовжувати його реалізацію в ТНЕУ, а й надалі розвивати за такими напрямами: індивідуальне навчання слухачів, що пройшли перший етап підвищення кваліфікації, шляхом консультування та супроводу їхньої практичної діяльності викладачами, які забезпечували навчальний процес; пошук можливостей початкового фінансування найцікавіших бізнес-планів, розроблених учасниками проекту; проведення додаткових бізнес-тренінгів промоутерами, які навчали на першому етапі (курсах підвищення кваліфікації) та залучення фахівців-практиків, топ-менеджерів. У випадку згоди керівництва Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації» щодо фінансування, планується започаткувати інноваційну програму «Бухгалтерський облік в Україні в процесі імплементації європейського законодавства». У рамках реалізації цієї програми будуть досліджуватися можливості застосування норвезького досвіду в цій сфері. 
 Чи підтримує фінансово цей проект держава?
У період 2003-2007 років фінансування проекту здійснювалося Міністерством оборони Норвегії, а з 2008 року – за рахунок коштів Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та за участі норвезького партнера – Університету Нурланда. При наявності можливостей фінансування проекту також залучаються кошти безпосередніх виконавців проекту – вітчизняних університетів і громадських організації ветеранів Збройних Сил та силових структур України. Це дає змогу розширити спектр наданих освітніх послуг та зарахувати на навчання більшу кількість військовослужбовців і членів їхніх сімей, які проходять професійну перепідготовку. Наприклад, у період з 15.05.2015 р. по 31.07.2015 р. зі ста учасників проекту дев'ять осіб здійснювали навчання за рахунок коштів Тернопільського національного економічного університету.
 Українські університети та Університет Нурланда підписали Меморандум. Що це дало вищим навчальним закладам?
Підписання вказаного Меморандуму забезпечує необхідне правове підґрунтя не лише для розвитку проекту «Україна-Норвегія», але й суттєво розширює горизонти співпраці між українськими університетами та Університетом Нурланда. Також це сприяє спільній діяльності щодо розвитку нових компетенцій, необхідних для поглиблення українсько-норвезького співробітництва, стимулюванню науково-дослідної та освітньої діяльності у взаємовигідних сферах, організації спільних науково-практичних конференцій та семінарів, а також співпраці сторін у питаннях, спрямованих на збільшення фінансування у рамках проекту «Горизонт-2020» та інших програм Європейського Союзу. 
 Які переваги для ТНЕУ відкриває проект?
Участь у проекті «Україна-Норвегія» дає можливість набути позитивного практичного досвіду співпраці між ТНЕУ та Університетом Нурланда, організувати спільні наукові дослідження та заходи за освітніми програмами України та Норвегії, знайти нових партнерів в Україні для спільного подолання соціально-економічної кризи в державі, дослідити проблеми розвитку свого регіону та допомогти у подоланні екологічних, енергетичних, соціально-економічних труднощів, розвинути інфраструктуру малих міст. Також в умовах дефіциту бюджетного фінансування вищої школи ми маємо змогу отримати додаткові фінансові ресурси від Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації». Все це сприяє зміцненню позитивного іміджу ТНЕУ у вітчизняному та європейському освітньому просторі. 
 Поясніть, у чому особливості навчання військовослужбовців?
Навчання та перекваліфікація військовослужбовців, звільнених в запас, здійснюється в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю «Облік та аудит у сфері послуг». Такий напрям підготовки обраний відповідно до потреб регіонального ринку праці, рекомендацій керівництва обласного центру зайнятості, вимог підприємств малого і середнього бізнесу та потенційних працедавців. Специфіка навчального процесу в тому, що його забезпечує професорсько-викладацький колектив, який має великий практичний досвід роботи в аудиторсько-консалтингових компаніях і на підприємствах-флагманах регіональної економіки. У процесі реалізації проекту «Україна-Норвегія» у ТНЕУ вперше була застосована індивідуальна контактна форма навчання – інтенсивна цілеспрямована освітня методика, що дає розуміння та практичні навички використання системного підходу для створення власного бізнесу військовослужбовцями, учасниками АТО та членами їхніх сімей. Індивідуальний підхід дає можливість отримати знання для створення власного бізнесу під «ключ», управління ним, ведення обліку, аналізу. Це можливо завдяки досвіду практиків та генеруванню учасниками проекту бізнес-ідей, підбору інструментарію для їхньої успішної реалізації в умовах ресурсних обмежень та сучасних викликів. 
 Які можливості відкриваються перед випускниками програми?
Учасникам проекту «України-Норвегія», які успішно завершили навчання на курсах перекваліфікації у ТНЕУ, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка, диплом Норвезько-українського проекту з перепідготовки військовослужбовців в Україні від імені Королівського міністерства оборони Норвегії та Королівського міністерства закордонних справ Норвегії за участі Вищої Школи Бізнесу Університету Нурланда, а також відповідний міжнародний сертифікат. Дипломи та міжнародний сертифікат про підвищення кваліфікації суттєво розширюють можливості працевлаштування за відповідним цивільним фахом не лише на теренах України, але й закордоном. 
 Співпраця з норвезькими партнерами, які плани на майбутнє?
Ми уже давно працюємо над розробкою перспективного плану роботи з нашими партнерами. Зі своєї сторони хочемо розширити перелік спеціальностей, за якими буде здійснювати професійна перекваліфікація військовослужбовців, плануємо проводити спільні заходи, спрямовані на підвищення мотивації учасників проекту до активної соціальної адаптації в умовах сучасних ринкових відносин, сприятимемо слухачам у працевлаштуванні та відкритті власної справи й сімейного бізнесу. Також зазначу, що досвід освітніх та наукових закладів Норвегії є дуже цінним для нас. Сьогодні міжнародна співпраця ТНЕУ реалізовується в рамках виконання 11-ти освітньо-професійних програм. Наші студенти навчаються в Люблінському католицькому університетів (м. Люблін), Університеті прикладних наук і мистецтв (м. Дортмунд), Вищій школі інформатики та економіки товариства «Знання» (м. Ольшин) за програмами двох дипломів. Я думаю, що для студентів ТНЕУ було б цікаво і корисно здобувати освіту в університетах Норвегії, а норвезькі студенти мали б можливість навчатися на англомовних програмах у ТНЕУ. А для науковців ТНЕУ на часі розробка актуальних питань енергозбереження та обмін відповідними науковими напрацюваннями із норвезькими колегами. Тернопільський національний економічний університет – надійний партнер, адже ми – це професіоналізм у роботі, конкурентоздатність на ринку освітніх послуг, вміння працювати у команді, швидка адаптація до реалій сьогодення, довготривала стратегія співпраці, робота на результат, стабільність у розвитку.